Czujniki

Akcelerometr LIS35DE

Opislis35de

Układ LIS35DE jest trzyosiowym akcelerometrem typu MEMS. Układ może się komunikować po magistrali I2C lub SPI.

Parametry

Zakres pomiarowy: ±2g / ±8g

Ilość osi pomiarowych: 3

Napięcie zasilania: 2.2…3.6V

Prąd zasilania: około 0.3 mA

Obudowa: LGA14

Źródła

Nota katalogowa LIS35DE

Zobacz też