Radia CB

ALAN 42

– nr. kanału , EMG , LOCK , LOW , FM , AM , SCAN , DW , LOW , P.SAVE , wskaźnik S beleczkowy

– VOL , SQ , PTT , DW , DOWN, UP, H/L , AM /FM , EMG , SCAN , SAVE , LOCK

– antena z przyłączem TNC , DC change

– kanałów 400 w modelu 42D 80 FM , 12 AM (26,565
– modulacja AM , FM

– dewiacja FM 2 kHz

– głębokość modulacji AM 90%

– czułość odbiornika 0,25 uV przy 10 dB S/N

– moc nadajnika 4W/1W

– zasilanie 7,2
– czułość 0,25 uV przy 10dB S/N

– selektywność .60dB

– odporność na skrośne