Radia CB

ALAN 95 PLUS

– nr. kanału , RX , AM , FM , LOW , EMG , SCAN , BAT , SAVE , P , PWR , LOCK , LOK , wskaźnik S

– VOL , SQ , PTT , LIGHT , EMG , SCAN , SAVE , DOWN, UP, LOCK , H/L , AM /FM , CHANEL

– antena z przyłączem TNC , DC change

– kanałów 400

– modulacja AM , FM

– moc nadajnika 4W/1W

– zasilanie 13.8 V