Radia CB

ELIX 22

– nr. kanału , SCAN , AM , FM , POWERSAVE , DW , S
– VOLUME , SQ , AM/FM , PWR , DW , CH9 , SC , podświetlanie wyś.

– TNC antea

– kanałów 40

– modulacja AM/FM

– moc nadajnika 1