Komputery

Interface równoległy Centronics

Interfejs Centronics w wersji oryginalnej – łącze jednokierunkowe przesyłające informacje od komputera do drukarki – był przeznaczony jedynie do tego zadania, co wynikało z braku potrzeby dwukierunkowej komunikacji z drukarką. Ostatecznie stał się w PC-tach standardem łącza równoległego.

W porcie dwukierunkowym zmieniono rozwiązania układów wyjściowych portu i wprowadzono dodatkowy bit w rejestrze sterującym, który decyduje o kierunku transmisji. Stworzono związany z tym portem pięciotrybowy standard IEEE1284:

Compatibility Mode – tryb pracy jednokierunkowego portu Centronics
Nibble Mode – tryb zgodny z trybem przesyłającym powrotne dane przez rejestr statusowy portu Centronics
Byte Mode – tryb zgodny z pracą portu w komputerach typu PS2
ECP Mode – zmodyfikowany port równoległy pozwalający na swobodną transmisję w obie strony
EPP Mode – najbardziej zaawansowany tryb pracy portu równoległego, tworzący dwukierunkową magistralę 8-bitową mogącą przesłać zarówno dane, jak i adresy.
Łącze to pozwala używać zwykłego przewodu do drukarki (Centronics) jako kabla LapLink/InterLink.

Centronics
Centronics