Katalog kodów SMD

Katalog Kodów SMD: Objaśnienia do katalogu

Poniżej skróty użyte w katalogu w przetłumaczeniu na język polski.

amp wzmacniacz
atten tłumik
a anoda
b baza
c katoda
ca wspólna anoda
cc wspólna katoda
comp uzupełnienie
d dren
dg podwójna bramka
dtr cyfrowy tranzystor
enh wzbogacony (typ – FET´a)
fet "field effect transistor"
fT częstotliwość przejścia
GaAsfet "Gallium Arsenide field effect transistor"
g bramka
gnd ziemia
gp general purpose
hfe Wzmocnienie dla małych sygnałów
i/p wejście
Id Prąd drenu
Ig Prąd bramki
Ir Wsteczny prąd (dot. diody)
jfet złącze "field effect transistor"
MAG maksymalny możliwy przyrost
max maksimium
min minimum
mmic "microwave minature integrated circuit"
modamp modułowy wzmacniacz
mosfet "metal oxide insulated gate fet"
n-ch FET z kanałem-n
npn bipolarny tranzystor NPN
o/p wyjście
p-ch FET z kanałem-p
pin wyprowadzenie diody
pkg obudowa
pnp bipolarny tranzystor PNP
prot protekcja, ochrona
res rezystor
s źródło
ser seria
Si krzem
substr podłoże
sw przełącznik, przełączanie
Vce Napięcie kolektor-emiter (maksymalne)
Vcc Napięcie kolektora