Katalog kodów SMD

Katalog Kodów SMD: Oznaczenia SMD kondensatorów elektrolitycznych

Kondensastory elektrolityczne SMD są często oznaczane pojemnością i napięciem pracy, np. 10 6C to 10 uF 6V. Czasami kody składają się z litery i trzech cyfr. W tym przypadku literaz oznacza napięcie (objaśnienia w tabeli poniżej), a cyfry pojemnośc wyrażoną w pF.

Litera Napięcie
e 2.5
G 4
J 6.3
A 10
C 16
D 20
E 25
V 35
H 50

Dla przykładu, kondensator oznaczony A475 posiada pojemność 4.7m F i można do niego przyłożyć maksymalne napięcie 10V.

475 = 47 x 10^5 pF = 4.7 x 10^6 pF = 4.7m F