Czujniki

LM35 czujnik temperatury

WstępLm35

Jedną z możliwości realizacji odczytu temperatury za pomocą Arduino jest układ LM35.

LM35 jest specjalizowanym układem scalonym, którego napięcie wyjściowe jest wprost proporcjonalne do temperatury mierzonej w stopniach Celsjusza.

Parametry LM35

Dotyczy:  LM35 Texas Instruments

Napięcie zasilania: 4…30V

Współczynnik przetwarzania: 10 mV/°C

Dokładność: 0.5°C

Zakres temperatur: -55°C do 150°C

Pobór prądu: mniej niż 60 μA

Rozkład wyprowadzeń w obudowie TO-92

LM35

+Vs – zasilanie

Vout – wyjście

GND – masa

Podłączenie

Wyprowadzenie +Vs podłączamy do złącza 5V w Arduino

Wyprowadzenie GND podłączamy do masy Arduino GND.

Vout podłączamy do pinu analogowego Arduino (w naszym przypadku pinu numer 1).

LM35 termometr – kod programu

const int PIN = 1;
const int SUPPLY_VOLTAGE = 5;

void setup()
{
	Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int val = analogRead(PIN);
  float tempCel = (SUPPLY_VOLTAGE * val / 1024) / 10;

  Serial.println("Temperatura = " + tempCel + "*C");
  delay(1000);
}

Opis działania

W metodzie setup() inicjalizujemy port szeregowy.

Następnie w pętli programu loop() odczytujemy wartość analogową na pinie zdefiniowanym jako wartość stałej PIN. W naszym przypadku jest to PIN analogowy numer 1.

Mając na uwadze, że temperatura zmienia się 10mV na każdy stopień Celsjusza, funkcja analogRead() zwaraca wartości od 0 do 1023, a przetwornik analogowo-cyfrowy konwertuje poziomy zgodnie z formułą

adcValue = val * 1024 / SUPPLY_VOLTAGE

uzyskujemy formułę:

float tempCel = (SUPPLY_VOLTAGE * val / 1024) / 10;

SUPPLY_VOLTAGE jest napięciem zasilania czujnika – w naszym wypadku 5V.

 

Źródła

Nota katalogowa LM35