Oznaczenia elementów

Obudowy do montażu przewlekanego

Obudowy do montażu przewlekanego

DIP (Dual In-line Package) lub DIL (Dual In Line) – Obudowa dwurzędowa

SDIP – Ścieśniona obudowa dwurzędowa

HDIP – Obudowa dwurzędowa z rozpraszaczem ciepła

SIL – Obudowa jednorzędowa

PGA, PGAP – Obudowa z siatką końcówek szpilkowych