Funkcja analogWrite()

Opis

Funkcja analogWrite() generuje fale PWM na zadany pin. Funkcja może być użyta do zmiany jasności diody LED lub sterowania silnikiem z zadaną prędkością.

Po wywołaniu analogWrite() przebieg PWM będzie generowany na zadanym pinie do następnego wywołania analogWrite(), digitalRead() lub digitalWrite() na tym samym pinie.

Częstotliwość PWM wynosi około 490Hz. Dla płytek Uno, częstotliwość dla pinów 5/6 wynosi 980Hz. Piny 3 i 11 w Leonardo również działają na 980Hz.