Stałe HIGH i LOW

Stała HIGH

Jeżeli pin jest skonfigurowany jako INPUT (za pomocą funkcji pinMode()) i odczytujemy dane poprzez digitalRead() Arduino zgłosi poziom HIGH jeżeli:

  • napięcie jest powyżej 3V – dotyczy 5V wersji Arduino
  • napięcie jest powyżej 2V – dotyczy 3.3V wersji Arudino

Jeżeli pin jest skonfigurowany jako OUTPUT (za pomocą funkcji pinMode()) i zapisuje dane poprzez digitalWrite() na wyjściu pojawi się napięcie 5V (wersja 5V) lub 3.3V (wersja 3.3v).

Stała LOW

Jeżeli pin jest skonfigurowany jako INPUT (za pomocą funkcji pinMode()) i odczytujemy dane poprzez digitalRead() Arduino zgłosi poziom LOW jeżeli:

  • napięcie jest poniżej 3V – dotyczy 5V wersji Arduino
  • napięcie jest poniżej 2V – dotyczy 3.3V wersji Arudino

Jeżeli pin jest skonfigurowany jako OUTPUT (za pomocą funkcji pinMode()) i zapisuje dane poprzez digitalWrite() na wyjściu pojawi się napięcie 0V.