Typy pamięci Arduino

Artykuł dotyczy wszystkich płytek oprócz Due, która posiada nieco inną architekturę. Wyróżaniamy trzy typy pamięci na płytkach Arduino:

  • pamięć Flash – typ pamięci gdzie jest zapisywany sketch Arduino
  • pamięć SRAM – pamięć gdzie sketch tworzy i manipuluje zmiennymi kiedy jest uruchomiony
  • pamięć EEPROM – pamięć do wykorzystania przez programistę, gdzie można zapisywać informacje, które będą przechowywane nawet po wyłączeniu urządzenia

Typy pamięci takie jak Flash i EEPROM są pamięciami nieulotnymi – oznacza to, że nawet po wyłączeniu urządzenia dane są zachowywane. Pamięc SRAM jest pamięcią ulotną i zostaje skasowana po wyłączeniu urządzenia.

Atmega328, która znajduje się na płytce Uno zawiera następujące ilości:

  • Flash  – 32kB
  • SRAM – 2kB
  • EERPOM  – 1kB

ATmega2560, zawiera nieco więcej pamięci:

  • Flash  – 256kB
  • SRAM – 8kB
  • EERPOM  – 4kB

Zobacz też