Złącza

Złącze SCART (Euro)

1 – wyjscie sygnalu AUDIO kanal prawy
2 – wejscie sygnalu AUDIO kanal prawy
3 – wyjscie sygnalu AUDIO kanal lewy
4 – masa wejsc i wyjsc sygnalów AUDIO
5 – masa sygnalu B
6 – wejscie sygnalu AUDIO kanal lewy
7 – wejscie i wyjscie sygnalu B
8 – przelaczanie zródel calkowitego sygnalu VIDEO
9 – masa sygnalu G
10 – wolny
11 – wejscie i wyjscie sygnalu G
12 – wolny
13 – masa sygnalu R
14 – wolny
15 – wejscie i wyjscie sygnalu R
16 – wejscie i wyjscie sygnalu wygaszania RGB
17 – masa wyjscia sygnalu VIDEO
18 – masa wejscia sygnalu VIDEO
19 – wyjscie sygnalu VIDEO
20 – wejscie sygnalu VIDEO
21 – masa zlacza