Układy CMOS i TTL

4008 – 4-bitowy sumator dwójkowy