Układy CMOS i TTL

74195 – 4-bitowy rejestr przesuwający, z wejściami i wyjściami równoległymi