Układy CMOS i TTL

74192 – Synchroniczny, 4-bitowy licznik rewersyjny