Układy CMOS i TTL

74193 – Synchroniczny, 4-bitowy dwójkowy licznik rewersyjny