Układy CMOS i TTL

74191 – Synchroniczny, 4-bitowy, dwójkowy licznik rewersyjny, z wejściem sterującym kierunkiem zliczenia