Układy CMOS i TTL

74190 – Synchroniczny, rewersyjny licznik dziesiętny, z wejściem sterującym kierunkiem zliczania