Układy CMOS i TTL

74181 – 4-bitowa jednostka arytmetyczno-logiczna