Układy CMOS i TTL

74180 – 8-bitowy układ, sprawdzający parzystość/nieparzystość/generator bitu parzystości lub nieparzystości