Układy CMOS i TTL

4015 – Dwukrotne, 4-bitowe rejestry przesuwające