Układy CMOS i TTL

4035 – 4-bitowy, uniwersalny rejestr przesuwający