Układy CMOS i TTL

4085 – Dwukrotne bramki AND-OR-inv, z dwiema 2-wejściowymi bramkami AND na wejściu