Układy CMOS i TTL

4093 – Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z przerzutnikami Schmitta