Układy CMOS i TTL

4099 – 8-bitowy, adresowalny “zatrzask”