Układy CMOS i TTL

4502 – Sześciokrotne, strobowane inwertery buforowane