Układy CMOS i TTL

4508 – Dwukrotne, 4-bitowe „zatrzaski”