Układy CMOS i TTL

4508 – Dwukrotne, 4-bitowe “zatrzaski”