Układy CMOS i TTL

4511 – Dekoder kodu BCD, sterujący wskaźnikiem 7-segmentowym z “zatrzaskami” wejściowymi