Układy CMOS i TTL

4517 – Dwukrotne, 64-bitowe statyczne rejestry przesuwające