Układy CMOS i TTL

4520 – Dwukrotne, 4-bitowe liczniki dwójkowe