Układy CMOS i TTL

7401 – Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z otwartym kolektorem/drenem tranzystora wejściowego