Układy CMOS i TTL

74132 – Czterokrotne, 2-wejściowe bramki NAND z przerzutnikami Schmitta