Układy CMOS i TTL

74138 – Dekoder/demultiplekser z 3 linii na 8 linii