Układy CMOS i TTL

74139 – Dwukrotny dekoder/demultiplekser z 2 linii na 2 linie