Układy CMOS i TTL

7433 – Czterokrotne, 2-wejściowe bramki buforowe NOR z otwartym kolektorem tranzystora wyjściowego