Układy CMOS i TTL

7451 – Dwukrotne bramki AND-OR-inv z dwiema 2-wejściowymi bramkami AND na wejściu