Układy CMOS i TTL

7485 – Komparator dwójkowy, 4-bitowy