Czujniki

Akcelerometr ADXL345

Opis

Układ ADXL345 jest cyfrowym akcelerometrem do pomiaru w trzech płaszczyznach. Komunikacja odbywa się poprzez magistralę I2C lub TWI09045-03-L

Parametry

Zakres pomiarowy: ±16g

Ilość osi pomiarowych: 3

Napięcie zasilania: 2.0…3.6V

Prąd zasilania: 25 µA

Rozdzielczość: 10 lub 13 bitów

Obudowa: LGA

Źródła

Nota katalogowa ADXL345

Zobacz też