Czujniki

Akcelerometr LIS244AL

Opislis

Układ LIS244AL jest analogowym dwuosiowym akcelerometrem typu MEMS. Maksymalna częstotliwość mierzonych przyśpieszeń wynosi 2kHz i może zostać ograniczona przez dobranie zewnętrznych elementów.

Parametry

Zakres pomiarowy: ±2g

Ilość osi pomiarowych: 2

Napięcie zasilania: 2.4…3.6V

Prąd zasilania: 0.65mA

Maksymalna częstotliwość przyśpieszeń: 2kHz

Obudowa: LGA16

Źródła

Nota katalogowa LIS244AL

Zobacz też