Baza wiedzy Blog

Czujnik Halla – Arduino

Czym jest czujnik Halla?

Czujnik Halla służy do pomiaru natężenia pola magnetycznego, wykorzystując przy tym zjawisko Halla. Zjawisko to polega na przepływaniu napięcia halla przez przewodnik, który właśnie znajduje się w polu magnetycznym.Zasada działania czujnika halla opiera się na powstawaniu różnic potencjałów w danym przewodniku, który znajduje się w polu elektrycznym jak i magnetycznym.

czujnik Halla

Zasada działania i zastosowanie czujnika Halla

Zasada działania czujnika halla

Zasada działania czujnika halla ( inaczej zwanego hallotronem ): Przez płytkę półprzewodnika ( w tym wypadku między elektronem 1 , a 2 ) Płynie prąd sterujący. W wyniku działania na płytkę  pola magnetycznego, między elektrodami 3 i 4 powstaje napięcie halla.

Czujniki halla znajdują zastosowanie głownie w motoryzacji, np. w systemach odpowiedzialnych za ocenę szybkości kół samochodu, w systemach ABS, a nawet w różnych przełącznikach. Można również się spotkać z tymi czujnikami na kolei, a czasem nawet w smartfonach bądź w innych tego typu urządzeniach, ale tam odgrywa raczej rolę gadżetu.

Zastosowanie czujnika Halla w Arduino

czujnik halla arduino

Czujnik halla można stosować również w układach z arduino, hallotron przystosowany do płytek programowalnych ma 4 wyjścia:

Vcc- zasilanie dodatnie

GND- zasilanie ujemne

DOut- wyjście cyfrowe

AOut- wyjście analogowe

Czujnik Halla – Przykład z Arduino

Można zbudować przy jego użyciu wraz z arduino ciekawe układy. Jednym z nich jest np. Schemat w którym dioda się zapala, jeżeli czujnik halla wykryje pole magnetyczne. W tym celu podłączamy nasz czujnik na płytkę stykową i zasilamy go, zaś wyjście hallotronu podpinamy pod nasze arduino pod np. pin 13, a diodę pod np. 12. Wystarczy napisać program, że jeżeli na pinie 13 zostanie odczytany stan wysoki to dioda się zaświeci, czyli na pinie 12  będzie stan wysoki. Taki program możemy użyć nie tylko z diodami, a na przykład z wyświetlaczem, buzzerem itd.

Podsumowanie i cena czujnika Halla

Czujnik halla do arduino kosztuje około 13 złotych, po prostu najzwyklejszy hallotron ( taki z pierwszego zdjęcia) około 3 zł, a hallotron samochodowy to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. Podsumowując, czujnik halla jest bardzo ciekawym urządzeniem, wykorzystującym prawa fizyki i ma zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym , aczkolwiek spotkać go można również w elektronice.