Komputery

Interface E-IDE (przykłady transmisji)

Standardy ATA-2 i ATA-3 (realizujące protokoły Multi word DMA 2 i PIO 4) zapewniają szybkość transmisji 16,6 MB/s. Przesyłanie danych 16-bitową szyną interfejsu IDE synchronizowane jest narastającymi zboczami impulsów Strobe. W protokole Ultra DMA mode 2 (standart Ultra ATA/33) do synchronizacji wykorzystano narastające i opadające zbocza impulsów Strobe o tej samej częstotliwości (8,33 MHz), co w efekcie podwoiło szybkość transmisji (do 33,3 MB/s).

Standard Ultra ATA/66 zapewnia dalsze dwukrotne zwiększenie szybkości przesyłania danych (do 66,6 MB/s), dzięki podwojeniu częstotliwości impulsów Strobe. Tak duża szybkość transmisji, wymaga stosowania specjalnego 80-żyłowego kabla (łączącego dysk z systemem), w którym linie sygnałowe oddzielone są od siebie liniami masy (40-linii standardowego interfejsy i 40 linii uziemienia). Każda więc linia sygnałowa posiada własny ekran zapobiegajšcy powstawaniu zakłuceń elektromagnetycznych. Kabel ten zakończony jest typowym dla interfejsu IDE, 40-stykowym złączem z liniami sygnałowymi. Warto zaznaczyć, iż dysk Ultra ATA/66 sprawdza czy kabel łączący go z systemem jest 80-żyłowy. Jeśli okaże się że jest to zwykły 40-żyłowy kabel, dysk realizuje transmisję wg starszego standardu.

Standardy ATA-2 i ATA-3
Przesyłanie danych synchronizawane jest narastającym zboczem impulsów Strobe
(dane przesyłane są co 120 nanosekund)
Szybkość transmisji:
8,33 MHz x 2 bajty = 16,6 MB/s

ATA

Standard Ultra ATA
Przesyłanie danych synchronizowane jest narastającym i opadąjacym zboczem impulsów Strobe
(dane przesyłane są co 60 nanosekund)
Szybkość transmisji:

UATA

8,33 MHz x 2 (zbocza) x 2 bajty = 33,3 MB/s
Standard Ultra ATA/66
Przesyłanie danych synchronizowane jest narastającym i opadajacym zboczem impulsów Strobe
(dane przesyłane są co 30 nanosekund)
Szybkość transmisji:
2 x 8,33 MHz x 2 (zbocza) x 2 bajty = 66,6 MB/s

UATA66

Przykładowo w protokole Ultra ATA/100 został zmiejszony czas pomiędzy kolejnymi impulsami co zmusiło do stosowania taśm ekranowanych