Komputery

Interface szeregowy RS-422A

Jest to rozwiązanie dla szybkiej transmisji na duże odległości, dzięki pełnej symetryzacji złącza. Rozpowszechniane od 1975 r. jako interfejs dla danych od nadrzędnych systemów komputerowych. Różnicowy nadajnik, dwuprzewodowy zrównoważony tor przesyłowy oraz odbiornik o różnicowym obwodzie wejściowym zapewnia prędkość transmisji od 100[kbitów/s] do 10[Mbitów/s], w zależności od długości linii transmisyjnej. Standard wymaga stosowania terminatora RT dopasowującego do charakterystycznej impedancji linii (typowo skrętka o Zo=100[ohm]-120[ohm] umieszczonego w najbardziej odległym miejscu od nadajnika. Typowa wartość Rt to 100[ohm]. Linia może mieć postać skręconej lub nieskręconej pary przewodów.
Na poniższym rysunku przedstawiono zróżnicowany cyfrowy interfejs zgodny ze standardem RS-422A :

Rs-422A

Interfejs w komputerze (DTE) wyposażony jest w 37 szpilkowe gniazdo (37 PIN D-SUB MALE) zaś urządzenia (DCE) w 37 otworowe gniazdo (37 PIN D-SUB FEMALE) . Znaczenie poszczegołnych lini przedstawia tabela.

Nr PIN-u  Nazwa  Opis
1 GND Masa (Ground)
2 SRI (Signal Rate Indicator)
3 brak rezerwowa
4 SD Send Data
5 ST Send Timing
6 RD Receive Data
7 RTS Żądanie nadawania (Request To Send)
8 RR Gotowość odbiornika (Receiver Ready)
9 CTS Gotowość do wysyłania (Clear To Send)
10 LL (Local Loopback)
11 DM (Data Modem)
12 TR Terminal Ready
13 RR Receiver Ready
14 RL Remote Loopback
15 IC Incoming Call
16 SF/SR Select Frequency/Select Rate
17 TT Terminal Timing
18 TM Test Mode
19 GND  Masa
20 RC Przewód wspólny odbiornika
21 GND Zapasowy przewód powrotny
22 /SD Kanał powrotny SD
23 GND Send Timing TPR
24 GND Receive Timing TPR
25 /RS Kanał powrotny RTS
tr>
26 /RT Receive Timing TPR
27 /CS Clear To Send TPR
28 IS (Terminal In Service)
29 /DM Data Mode TPR
30 /TR Terminal Ready TPR
31 /RR Receiver TPR
32 SS (Select Standby)
33 SQ (Signal Quality)
34 NS (New Signal)
35 /TT Terminal Timing TPR
36 SB (Stanby Indicator)
37 SC Przewód wspólny nadajnika