Komputery

Interface szeregowy RS-449

Duża przydatność interfejsów szeregowych do transmisji danych wobec niekorzystnych cech systemu RS-232C (mała szybkość transmisji, mała odległość transmisji, niekompatybilność z układami TTL) spowodowały powstanie standardu transmisji danych RS-449.
Na poniższym rysunku przedstawiono widok interfejsu

Rs-449

Standard ten określa parametry funkcjonalne i mechaniczne systemu interfejsu, którego parametrom elektrycznym poświęcone są normy RS-442A i RS-423A. Pierwsza z nich dotyczy obwodów transmisyjnych symetrycznych, druga zaś niesymetrycznych. W standardzie RS-449 zawarto większość obwodów połączeniowych RS-232C, przy czym niektóre z nich zdefiniowano od nowa oraz dodano 10 nowych obwodów. Wprowadzenie znowelizowanych parametrów elektrycznych pozwoliło uzyskać zwiększenie szybkości transmisji do 10[Mbit/s] i znacznie dopuszczalne wydłużenie linii transmisyjnych pomiędzy współpracującymi urządzeniami (do 1200[m]. Zmieniono również w stosunku do RS-232C skróty nazw obwodów.