Funkcja bitWrite()

Opis funkcji bitWrite()

Funkcja zapisu wartość bitu dla danej liczby

Składnia

bitWrite(x, n, b)

Parametry

x – liczba, dla której będzie zapisywany bit

n – numer bitu do zapisania (rozpoczynając od zera)

b – wartość bitu (0 lub 1)

Wartość zwracana

Funkcja nie zwraca wartości

Zobacz także