Funkcja pinMode()

Opis

Funkcja pinMode() ustawia wybrany pin jako wyjście lub wejście. Dodatkowo istnieje możliwość użycia wewnętrznych rezystorów podciągających i ustawienia wejścia jako INPUT_PULLUP.

Składnia

pinMode(numerPinu, tryb)

Parametry

numerPinu – numer pinu (wejścia lub wyjścia), dla którego chcemy ustawić tryb

tryb – możliwe wartości: INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP

Wartość zwracana

Funkcja nie zwraca wartości

Przykład

int ledPin = 13;         // dioda LED podłączona do pinu 13

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);   // ustaw diodę jako wyjście
}

void loop()
{
 digitalWrite(ledPin, HIGH);  // włącz diodę
 delay(1000);         // odczekaj 1000ms
 digitalWrite(ledPin, LOW);  // wyłącz diodę
 delay(1000);         // odczekaj 1000ms
}

Zobacz też