Funkcja milis()

Opis funkcji

Funkcja milis() zwraca ilość milisekund od chwili uruchomienia programu Arduino. Wartość zmienia się z powrotem na 0 po upływie około 50 dni.

Parametry

Funkcja nie przyjmuje parametrów

Wartość zwracana

Funkcja zwraca ilość milisekund jako typ danych bez znaku unsigned long

Zobacz też