Technika cyfrowa

Technika cyfrowa – Oznaczenia układów scalonych serii TTL

Pierwsza litera oznaczenia określa sposób wykonania według następujących reguł:

U – układ półprzewodnikowy, monolityczny, bipolarny,

H – układ hybrydowy,

M – układ półprzewodnikowy monolityczny unipolarny.

Druga litera oznaczenia określa rodzaj ogólnej funkcji układu scalonego:

C – układy cyfrowe,

L – układy analogowe,

R – inne układy scalone.

Trzecia litera określa przeznaczenie układu scalonego:

A – do zastosowań specjalnych,

Y – do zastosowań profesjonalnych,

T – do zastosowań profesjonalnych o podwyższonej niezawodności,

Q – do zastosowań specjalnych o podwyższonej niezawodności,

X – prototypowe, doświadczalne lub na zamówienia.

brak litery do zastosowań w sprzęcie powszechnego użytku.

Pierwsza cyfra określa zakres dopuszczalnej temperatury otoczenia podczas pracy w °C:

4 – od -55 do +85

5 – od -35 do +i25

6 – od -40 do +85

7 – od 0 do +70

8 – od -25 do +85

Druga, trzecia, czwarta lub piąta cyfra stanowią liczbę porządkową określającą dany typ układu.

Po drugiej cyfrze w oznaczeniach monolitycznych cyfrowych układów scalonych mogą być wprowadzone litery określające serię układu:

H – seria szybka,

S – seria bardzo szybka,

brak litery – seria standardowa