Technika cyfrowa

Technika cyfrowa – PIC16F84 – Porty wejścia-wyjścia

Dzięki dobrym parametrom tranzystorów z których zbudowano wyjścia portów do koncówek tych można podłączyć bezpośrednio diody LED co jest ogromna zaleta tych procesorów. Porty te mogą pracować zarówno jako układy wyjściowe jak i wejściowe. Konfiguracja kierunku portu możliwa jest w sposób programowy poprzez rejestr TRISA/B.

Port A
Strukturę końcówek RA0, RA1, RA2, RA3 portu PORTA przedstawia rys.4.

Strukturę portu dla końcówki RA4 przedstawia rys.5. Jest to wyprowadzenie typu otwarty dren, z możliwością wymuszenia na nim przez procesor stanu niskiego. Na wejściu układ wyposażony jest w bramkę Schmit´a co pozwala na wykorzystanie portu jako wejście dla sygnału taktującego licznik TMR0.

Ustawienie bitu TRISx (TRISx = 1) powoduje zdefiniowanie odpowiedniego wyprowadzenia (RAx) jako wejście, wyzerowanie jako wyjście.

Port B
Port ten jest 8-bitowym dwukierunkowym portem równoległym z możliwością wewnętrznego podciągnięcia tych końcówek do +Vcc poprzez tranzystor o dużej impedancji złącza zródlo-dren w stanie przewodzenia. Strukturę końcówek RB4, RB5, RB6, RB7 przedstawia rys.6. Zmiana stanu na którejś z nóżek RB4, RB5, RB6, RB7 może być źródłem wywołującym przerwanie. Strukturę końcówek RB0-RB3 przedstawia rys.7.