Technika cyfrowa

Technika cyfrowa – PIC16F84 – Funkcje dodatkowe

POWER-ON RESET czyli zerowanie po włączeniu zasilania,

POWER-UP TIMER tzn. przedłużenie sygnału zerowania po włączeniu zasilania o 72 ms celem uniknięcia niepożądanych zachowań układów współpracujących np. wyświetlacza LCD ze sterownikiem HD 77480 ,

OSCILLATOR START-UP TIMER układ do przedłużenia zerowania wewnętrznego procesora o 1024 takty sygnału zegarowego,

WATCHDOG TIMER – układ niezależnego timera wewnątrz procesora, który w przypadku jego zawieszenia zeruje go (informacja o źródle wyzerowania jest pamiętana w odpowiednim rejestrze),

CODE-PROTECTION – bit zabezpieczający program źródłowy przed odczytem, możliwość wprowadzenia procesora w sposób programowy w stan uśpienia (ang. SLEEP MODE), tzn. zawieszenie wszystkich czynności (z zapamiętaniem zawartości rejestrów). Powrót ze stanu SLEEP następuje po wystąpieniu przerwania,

możliwość wyboru oscylatora (rezonator kwarcowy 1-10 MHz lub 32 ? 400 kHz, taktowanie sygnałem zewnętrznym, zewnętrzny oscylator RC),

wbudowany system programowania szeregowego, programowanie poprzez dwie końcówki RB6, RB7.